Ново начало

Този сайт (in-pc.org/bpg) беше разработван през последните две седмици с цел популяризиране на книгата „5-те най-важни области за балансирано подобряване на живота“.

Днес, на 1 септември 2021 г., сайтът е готов.