Румен Кръстев

Инженер, изследовател, предприемач и консултант. Основател на "Институт за хората и промените" ЕООД. Автор и преподавател на курс за личностно развитие и успех (ЛИРАУС -3).