Абонамент ➡ състояние и цел

Институтът за хората и промените предлага образователни материали и консултации с цел оптимизиране на дейностите и постигане на повече успехи. Част от материалите са достъпни безплатно.

Но, нищо не е напълно безплатно. За да имате полза от тях, трябва да вложите усилия за да ги видите, научите и да ги прилагате.

Абонирайте се за получаване на новини от нас (предимно за нови статии и курсове, които публикуваме) и ще получите безплатно на електронната си поща:

  • шаблонен файл за Word, за изясняване на днешното ви състояние,
  • и шаблонен файл на Word за уточняване на целта в живота. 
Споделете това с ваши приятели: