Лично развитие и успех

През последните два месеца учебните материали на курса “Как да живеем добре?” бяха преработени до по-голям брой но по-кратки учебни единици, като заглавието беше променено на “Лично развитие и успех”. Днес приключи публикуването на последния урок от този курс, на неговия сайт.

През следващите две седмици са планирани “Допълнителни мероприятия” за по-успешно разпространение на курса.   

Вашият коментар