liarus.com

Най-съществения продукт, предлаган от Института за хората и промените е курса за Лично развитие и успех на хората. Неговият сайт е част от фирмения сайт (in-pc.org).

Днес, 5.2.2019, този сайт беше преместен на нов адрес (in-pc.org/liraus), като той вече е достъпен и през собствен домейн:

www.liraus.com

Вашият коментар