За ИНХОП

Добре дошли

на страницата на „Институт за хората и промените“, ЕООД  (ИНХОП).

 Визия

Фирмата е създадена с цел създаване и предлагане на разнообразни продукти (стоки и услуги), които да променят живота на хората към по-добър.

Мисия

Създаването на нови продукти включва такива дейности като 

  • Проучване и изследване на различни стоки, услуги, процеси и организационни структури.
  • Разработване на проекти, планове, стратегии.
  • Изработване и изпитване на прототипи.
  • Анализ и описание на резултатите.

Предлагането на пазара на нови продукти включва такива дейности като

  • Създаване и продажба на конкурентноспособни информационни продукти (текстове, аудио-, видео-, тестове), по определени теми.
  • Провеждане на групови подготовки по определени теми (coaching).
  • Извършване на индивидуални консултации за практическото им прилагане.
  • Организиране на пилотно производство (внедряване) на нови продукти и тяхната продажба.
  • Маркетингови дейности, предимно – интернет маркетинг.

Основател и управител

Доц. д-р инж. Румен Кръстев

2021 – Автор на книгата „5-те най-важни области за балансирано подобряване на живота“

2020 – Трето издание на образователен курс за ускоряване на развитието и успехите на хората (ЛИРАУС-3)

2018 – Автор на учебен курс за „личностно развитие и успех“, 1 и 2 версия

2017 – Собственик и управител на Институт за хората и промените ЕООД

2011 – Доцент в Институт по механика към БАН

2003 – Доктор (PhD, Строителни материали и изделия), ЦЛФХМ – БАН

1995 – Машинен инженер (Комплексна механизация на поточни линии в строителството),  Технически университет – София

Последно обновяване, 1.9.2021 г.

Споделете това с ваши приятели: