1.1 Предназначение и потенциални ползи

Това е 1 урок от образователен курс по личностно развитие и успех.

Предназначение

Курсът «ЛИРАУС-3» е предназначен за онези хора, които разбират, че техния живот не е идеален и вярват, че могат да го подобрят. Чрез изучаване и практикуване на този курс, те ще могат:

 • Да решават по-успешно проблемите си;
 • Да работят по-успешно за осъществяване на желанията си;
 • Да се разбират по-добре със семейството си;
 • Да се разбират по-добре със своите колеги, приятели, клиенти и потенциални клиенти.

Очаквани резултати (потенциални ползи) за хората, преминали курса ЛИРАУС-3

1. Да разбират по-добре себе си

2. Да разбират по-добре своето обкръжение

3. Да увеличат своята увереност, че техните резултати зависят от тях

4. Да се научат да преодоляват своите страхове

5. Да бъдат по-решителни

6. Учат се да решават своите проблеми

7. Действат по-активно за реализиране на своите мечти

8. Практикуването на тези неща води до

 • подобрено самочувствие,
 • по-добър живот и
 • повишено усещане за пълноценен и успешен живот.

Основни идеи в областта на развитието и успехите на хората

 • Един човек е щастлив тогава, когато се чувства добре. По начин, който му харесва. От който е доволен.
 • Ако честно и искрено можеш да кажеш, че се чувстваш добре, това означава, че живееш добре. 
 • Чувствата могат да са отрицателни или положителни. Неприятни или приятни.
 • Важен е средния резултат от всичко, което преживяваме. Целта е сумата от положителните преживявания да тежи повече от преживените отрицателни преживявания.
 • Ние можем и трябва да предприемаме подходящи действия с цел намаляване на силата и продължителността на  отрицателните преживявания.
 • Ние можем да предприемаме подходящи действия за да се случват тези неща, които харесваме, които считаме за приятни.
 • Всеки ден правете каквото считате за правилно, за своя успех и за своето щастие,
  защото това е ваша работа, не е задължение на никой друг!
 • Ангажирайте се лично и емоционално с това, което правите.
 • Всичко, които се важно за един човек се случва с него и в неговото обкръжение.
 • Практикуването води до създаване на навици и умения.
 • Мисленето представлява намиране на отговори на зададени въпроси.
 • Попълването на електронни въпросници (по определени теми) тренира ума да решава въпроси, свързани с тези теми.

Достъп до съдържанието на курса

Той се състои от 24 урока, групирани в 5 модула. Всички уроци съдържат:

 • pdf презентация,
 • обяснителен текст,
 • видео-лекция и
 • електронен въпросник.

Съдържанието на курса е достъпно по три начина:

 1. Самостоятелно изучаване на подготвените учебни материали, които са достъпни през тяхната интернет страница.
 2. Групово обучение с помощта на поверителна фейсбук група. Провежда се веднъж годишно и продължава 1 месец. За 2020 година – от 30 Март до 30 Април.
 3. Консултации по темата с автора на курса.

Имената на модулите и уроците от курса са видими от менюто на техния сайт, както и от описанията в електронния магазин. Закупуването на  достъп до учебните материали на курса, до групово обучение по тях, както и поръчването на индивидуални консултации, става през електронния магазин.