3.1 Въпросите и резултатното мислене

😀 Споделете това с ваши приятели:

Обърнете внимание, че всички уроци от този курс имат три компонента: 

  • pdf презентация със слайдове
  • Упражнения за ума с въпроси и отговори
  • Видео-запис.  Видеозаписите ще бъдат направени през април месец, по време на груповото обучение.

Упражненията се реализират с помощта на Google forms – софтуер за електронни формуляри. Те са предназначени за упражняване на преподаваните идеи чрез обсъждане на въображаеми ситуации с помощта на въпроси и отговори. Вие трябва да се поставяте мислено в тези ситуации и да давате отговори, които считате за верни. 

Не пропускайте да правите тези упражнения. Когато ги правите вие тренирате своя ум да мисли и да предлага действия, съгласно преподаваните идеи. Така вие изграждате навици за тях. Тези навици ще се проявяват и ще ви насочат в бъдещето, когато решавате своите проблеми или когато работите за  сбъдването на своите мечти.

В съответствие с изказани в предишни уроци идеи, разглеждаме четири основни вида въпроси:

  1. Въпроси насочени към себе си и към изясняване на своето физическо и психическо състояние.
  2. Въпроси отнасящи се до нашето обкръжение, С тях ние събираме информация за това което се случва около нас.
  3. Логически въпроси за изясняване и разбиране на ситуацията, в която сме. С тези въпроси може да търсим варианти за поведение в (според ситуацията и нашето състояние).
  4. Въпроси за вземане на решения. За избор на това, което смятаме да правим. Към тази категория спадат и въпроси отнасящи се до това доколко успешно това, което правим съответства на онова, което искаме да правим.


Препоръка

За да научите повече за връзката между въпросите и резултатното мислене, проучете pdf презентацията. Не се отчайвайте, ако нещо изглежда объркано и неясно. Това е временно. Преминете въпросника. Търсенето на отговори на тези въпроси, ще ви помогне по-добре за разберете съдържанието. Това, което разбирате добре, ще можете да го използвате за подобряване на вашия живот. Учете и изпробвайте. Ако стане – ДОБРЕ. Ако не стане – СУПЕР – вече имате практически опит с това и следващия път ще вземете по-правилно решение.  

😀 Споделете това с ваши приятели: