Методи и инструменти за …

😀 Споделете това с ваши приятели:

Понятията “личностно развитие” и “успех” се отнасят до хората и до това, което се случва с тях, с техния живот. Успехите и развитието трябва да се измерват по някакви начини. Т.е. можем да ги измерваме, като изберем един пакет от подходящи показатели и следим как се променят тези показатели с напредване на възрастта. Например – размер на нетната заплата; брой на отгледани деца с поне средно образование.

Този сайт е предназначен да съдържа 3 издание на пакет от образователни материали, по темата – “Личностно развитие”. Освен това, той осигурява ограничен достъп до тези материали, след закупуване на право за достъп и регистрация.

С цел популяризиране на съдържанието, на сайта ще бъдат качени видео-записи на една поредица от предавания във Фейсбук, (уебинари), и те са свободно достъпни.

Следващия уебинар е планиран за 12 Март, от 18:30 ч., и е на тема:

Методи и инструменти за развитие и успех

Ще бъдат представени методи и инструменти за това:

Как да мислим по-резултатно, като си задаваме подходящи въпроси в определен ред?

Как да подобрим своята продуктивност, чрез подобрено подреждане на задачите във времето? 

Как ни помага воденето на дневник?

Предаването ще бъде излъчено във фейсбук групата ЛИРАУС (www.facebook.com/groups/liraus/ ) на 12.03.2020 от 18:30 ч.

Записът ще бъде достъпен през този сайт (liraus.com), както и през още няколко места в Интернет.

Вижте описанието на това предаване на живо, като събитие във Фейсбук.

😀 Споделете това с ваши приятели: