Първия урок е публичен

Първия урок от този курс съдържа кратък обзор и по-точно – описание на предназначението на курса (за кого е направен, защо), очакваните ползи (за хората, които го изучават и прилагат) и списък на имената на уроците.

Днес реших, че този урок ще бъде свободно достъпен.