Ново предложение – месечен достъп

Днес влиза в сила ново предложение за изучаване на курса ЛИРАУС-3.

В магазина до скоро бяха описани възможности за

  • Достъп до учебните материали на курса ЛИРАУС-3, за срок от 1 година.
  • Групово обучение, с достъп до учебните материали на курса ЛИРАУС-3 и до поверителна фейсбук група, за срок от 1 година.

Новото предложение е за групово изучаване на курса ЛИРАУС-3, с достъп до учебните материали и до поверителната фейсбук група за срок от един или няколко месеца.