Ценова политика и намерения, свързани с курса ЛИРАУС-3

Светът се променя непрекъснато, ние – също. Имам блог с това име и статии на тази тема в него. В началото на 2020 година имах намерения да направя 3 издание на този курс, както и да вложа усилия за неговото популяризиране.

Това е интернет страницата на третото издание. Няколко други постижения, по този проект, са накратко описани като новина на страницата на организатора – Институт за хората и промените.

За популяризиране на съдържанието бяха излъчени 4 уебинара, които са достъпни и през този сайт. От тях може да се проследят измененията в ценовата политика за двата основни начина, за достъп до учебните материали на курса – през тази интернет страница и през специална фейсбук група. В групата има теоретична възможност за обсъждане на материалите, което би спомогнало за по-добро разбиране на съдържанието и съответно – за по-успешното му прилагане. Затова, във връзка с групата, бяха използвани термините групово обучение и тренировъчна група.

Истината е, че хората си имат свои лични нужди и интереси, които удовлетворяват по традиционни начини. Свикнали са да считат Фейсбук и Интернет като средство за безплатни забавления или безплатни новини, обикновено силно гарнирани с реклами. Не са свикнали Интернет и сайтове да бъдат средство за обучение. А курсът ЛИРАУС-3 е точно това – обучение за възрастни.

Известно, че повечето хора, които си купуват книга или дигитален курс – не усвояват съдържанието. Просто “вятърът” ги праща на други места, към други занимания. Затова, онези хора (master, coach), които успеят да организират КОЛЕКТИВНО ИЗУЧАВАНЕ И ТРЕНИРАНЕ на определен вид съдържание, през Интернет, предават на своите ученици МНОГО по-значителни резултати. Затова, такива групи са МНОГО ПО-ЦЕННИ, отколкото подготвените учебни материали. Това беше причината, в началото на годината, цената на учебните материали да бъде 120 лв/1 година достъп, а цената на групово обучение по тези учебни материали (заедно с едногодишен достъп), да бъде повече – 250 лв.

С цел по-привлекателен достъп до курса, в края на Март беше предложен нов вариант: 30 дни безплатен достъп + увеличаване на времето за достъп чрез плащане на месечна такса.

От днес (1 Май 2020 г.) последното предложение има променени условия ( 20 дни безплатен достъп + увеличаване на времето за достъп чрез плащане на месечна такса).