Път към успеха

Път

Увод

Институтът за хората и промените (Institute for the people and changes, in-pc.org) предлага образователни материали, както и  консултации на хората, които искат самостоятелно, или заедно с други хора (и с нас), непрекъснато да подобряват качеството на своя живот.

Тази публикация, която четете, се намира на сайта in-pc.org/liraus-3, където е публикувано третото издание на образователен курс за подобряване на личното развитие и успехите (LIRAUS-3), в папка “Балансирано подобряване на живота“.

В началото на тази година бяха публикувани 6 статии по темата, но в блог wechange-bg.blogspot.com/2021/. Следващите публикации по темата ще бъдат публикувани и достъпни през този сайт: in-pc.org/liraus-3/category/balansirano-podobriavane-na-jivota/

Когато говорим за „Път“ и „Пътуване“, трябва да са ясни началната точка, както и крайната точка (целта). Между новите публикации има две, които са фокусирани върху изясняване на:

Има статия за важността на въпросите, които обмисляме, за това – което мечтаем, мислим и правим. Има статия за важните неща в живота, в която е представена класификация на тези категории (думи, въпроси), които са подходящи да формулиране на целта, както и на текущото състояние на живота на някого.

Предишната статия е фокусирана върху вниманието и способността на човешкия ум да се фокусира (концентрира, съсредоточава) върху изпълнението на конкретна задача, за да се получи желания резултат.

Тази статия е фокусирана върху разликата между това, което сме и онова, което искаме да бъдем, т.е. върху пътя от първото състояние до второто състояние, което считаме за успех в живота.

Пътя към успеха

Пътят свързва началната точка и крайната точка. Когато говорим за път, трябва да имаме предвид къде се намираме СЕГА, в този момент, върху този път.

Всеки човек има житейски път, който е изминал от деня на своето раждане до настоящия момент. Този път е неговото минало. Неговата биография съдържа по-важните „моменти“ от този път. Например, когато кандидатстваме за работа, ние представяме своята автобиография, от която потенциалния ни нов работодател може да види какво сме постигнали до момента и това е обективна информация за него, за това – какво сме доказали, че можем да правим. Ако той търси точно това – много добре, значи имаме опит и сме подходящи за предлаганото работно място.

Има хора, които живеят ден за ден, които лесно се влияят от „вятъра“, от това, което се случва около тях.

Разбира се, ние трябва да се съобразяваме с околната обстановка и да живеем по начин, който е адекватен на нея. Тук искам да обърна внимание на този път, който всеки човек ще измине, от настоящия момент, до края на живота си. Този път, който реално ще бъде изминат, е само един, но възможните пътища са безкрайно много.

Има много закони, традиции и фактори, които са такива, каквито са и ние просто трябва да ги приемем, че са такива. Например, отиваме в магазина, избираме си стоки и после трябва да ги платим на касата, според обявената цена, за да станат наши и да можем да ги използваме с най-чиста съвест.

Както казах, възможните пътища са безкрайно много. Обиколете няколко магазина и ще намерите картофи с цена от 49 стотинки до няколко лева за килограм. ВИЕ ИЗБИРАТЕ какво да купите и от кой магазин.

С всеки свой избор, вие фиксирате конкретна стъпка в своя живот. По-точно: първо гледате, после преценявате, после избирате, решавате и тогава правите конкретната стъпка.

Има най-различни видове „стъпки“. Например, аз съм решил да напиша тази статия, и сега я пиша, а после ще я публикувам на избраното място, с избраното заглавие. Практически, за всяко изречение в нея аз взимам решение – какво да съдържа и как точно да бъде оформено, за да предаде посланието, които искам. Ако вие четете тази статия, то вие сте решили, че тя ви е интересна, че тя може да ви бъде полезна. Дано да е така. Дано да намерите поне една нова идея, в която да повярвате и която ще направи живота ви по-хубав, ако я запомните и започнете да се съобразявате с нея.

Продължаваме ли с предаването на посланието?

И така, вашият бъдещ житейски път се състои от много конкретни стъпки, които ще изминете. Има различни критерии, по които те могат да бъдат групирани в задачи, дейности или етапи. В статията Кои са най-важните неща в живота е представена една класификация, с цел по-ясно подреждане на тези стъпки в 5 категории, които са важни за всеки човек. Не се притеснявайте, последната (5-та) категория е „Постиженията и притежаваните неща“ и тя може да се допълва и разширява с всичко, което ви интересува, и не намирате място за него в основните 4 категории.    

Аз вярвам, че тази класификация съдържа 5 категории, които са важни за всички хора. Ако вие не обръщате внимание на дейностите в една категория, няма да успеете да правите тези дейности по начин, който считате за добър, и ще се провалите. Затова е важно да планирате своите намерения за бъдещи постижения, гледайки последователно от всичките пет гледни точки.

Вие сте чували за дългосрочни бизнес планове, с продължителност от 5, 10 или повече години. Има средно срочни планове, както и краткосрочни планове, с продължителност от 1 година или по-малко.  Основната идея е, че фирменото ръководство първоначално избира една голяма цел, и след това то си прави средносрочни планове и други, все по-краткосрочни и по-конкретни планове, за това – какво и как служителите и работниците на фирмата да правят, за да се върви към осъществяване на голямата цел.

Когато говорим да житейския път на един човек, той също може да си прави планове за далечното бъдеще, както и по-конкретни планове – за близкото бъдеще. Ясно е, че плановете никога не се случват така, както сме искали и това може да е причина за разочарование и дори отчаяние.

Но, все пак, определянето на конкретни намерения, като неща за които искаме да се погрижим и те да се бъдат факт, към конкретен момент от близкото бъдеще, и записването на тези намерения и избраната дата, са основание за планирането и изпълнението на конкретни стъпки.  Когато направим тези стъпки, самостоятелно, или с помощта на други хора, тогава се получава това, което искаме. По-точно  – вървим напред и се приближаваме към целта. Направените стъпки понякога са правилни и успешни, друг път – те са провал. Важното е да не се разочароваме от провалите, а да ги приемаме като възможност да видим направените грешки и да ги запомним, за да не ги повтаряме друг път.

Проучихте ли внимателно статията за определяне на вашата цел в живота? Ако не сте, направете го сега, направете го днес. Отворете своя дневник и направете подходящи записки.

Проучихте ли внимателно статията за определяне на вашето днешно състояние в живота? Ако не сте, направете го днес. Или решете, че ще го направите утре. Направете подходящи записки в своя дневник.

След като вече имате идея за това – какво искате и за това – до къде сте стигнали по пътя към него, използвайте подобен подход, подобен пакет от въпроси, но имайки предвид конкретен момент или период от близкото бъдеще (например – след 1 година, следващия месец, следващата седмица). Направете записки в своя дневник за конкретни неща, които искате да направите в близкото бъдеще (утре, след няколко дни, след седмици).

Обърнете внимание, че точно сега вие четете този текст и вземате някакви решения, като последствия от това. И всяко друго нещо, което правите, всяка стъпка, всяко действие или бездействие, те се случват винаги и само в НАСТОЯЩИЯ момент. Затова е много важно да се наглеждате – какво правите.

Знаете ли, кога човек не е уверен? Тогава, когато той не знае какво да прави!

Всеки човек е уверен тогава, когато той знае какво прави сега, и той знае – какво ще прави след малко!!

Затова е много важно да изпреварвате времето поне с малко. Т.е. да имате отговор на въпроса „Какво ще правя“ (след малко, утре, другата седмица). Подкрепете тези отговори с още мотиви от въпроси като „Защо искам да го направя?“, „Заради какво?“, „По каква причина?“, „Кога точно?“

Когато настъпи момента – действайте. Вече знаете какво и защо. Резултатът ще се получи.

Всички искаме живота да бъде идеален или поне да тече така, както ни харесва. Затова  – първо – трябва да знаем КАКВО ИСКАМЕ, т.е. да планираме някакви цели, и след това – да направим нужните СТЪПКИ, за да се придвижим към тези цели.

„Бог си знае работата“ и доста често, резултатът не съвпада напълно с това, което сме искали. Затова е добре да знаем какво искаме, но – трябва да сме готови да приемем наличието на малки  различия между желаното и постигнатото, без да се ядосваме и да изпадаме в паника. Да приемаме малките различия като допустими, като успех, да ги приемаме с усмивка. Например, аз вчера купих 100 kΩ резистори. Но, първият, който извадих от пликчето имаше съпротивление 98.2 kΩ и 98.4 kΩ, според двата мултицета, които са ми под-ръка.  Добре, приех, че съпротивлението на резистора е 98.3 kΩ и той ми върши работа за конкретната цел.

Когато има драстична разлика между желаното и постигнатото, това е предпоставка за спиране на действията по плана и незабавно коригиране на намеренията за следващи действия. Например, ако се беше оказало, че получените резистори имат съпротивление 10 kΩ, вместо нужното 100 kΩ, в такъв случай бих се върнал в магазина  и бих поискал замяна на получената стока.

Голямата разлика между желаното и полученото обикновено се счита за провал и може да е причина за разочарование и дори депресия. Но, по-разумно е алтернативното мнение, провалът да се счита да източник на поука. В този случай той не е основание за лошо настроение, защото извлечената поука е хубаво нещо. Тя ни помага да разберем по-добре случващото се и съответно – да подобрим следващите си планове.        

Заключение

В статията се изяснява понятието „път към успеха“ в живота на един човек, чрез представяне на този път като последователност от състояния. Тези състояния се изясняват с помощта на една класификация от характеристики, които считаме за важни за всички хора.

Когато човек си направи планове за бъдещи дългосрочни постижения и ги запише, това му помага да си прави краткосрочни планове и да предприема конкретни действия. При изпълнението на им, човекът получава това което иска (което е планирал) или той се приближава към него.

Различните хора имат различно разбиране за „успех  живота“. Аз мисля, че всяко постижение, което е достатъчно близко до планирано желание, може да се счита за успех и всеки такъв малък успех е причина и основание за самочувствие и за удовлетвореност от живота. Всеки млък провал също може да се счита за успех, защото изводите от него подобряват успеваемостта на следващите ни планове.

Плановете подлежат на премисляне и корекции, за да бъдат реалистични и изпълними.