Какво е успех в живота?

Увод

Институтът за хората и промените (Institute for the people and changes, in-pc.org) предоставя достъп до третото издание на образователен курс на тема – подобряване на личното развитие и постигане на повече успехи в живота, през страницата www.in-pc.org/liraus-3.

Развитието на нещо създадено се изразява във внасянето на подобрения и допълнения към него. Тази статия се намира в папка „Балансирано подобряване на живота“, в същия сайт. Той е достъпен и през адрес liraus.com

Различните хора имат различни мнения и това е нормално. В тази статия, авторът на курса – Румен Кръстев представя своето разбиране за понятието „Успех в живота“. Когато имаме еднакво или поне – подобно разбиране за това понятие, тогава ще можем да си съдействаме; в случая – за постигането на повече успехи в живота.     

Хората и тяхното състояние

Това, което искаме да направим или да имаме, винаги е свързано с други неща, които вече сме направили или – които вече имаме. Постигането на успех в живота е свързано с въпроси, които са разгледани в следните публикации:

Вече започва да става ясно, че отговорът на въпроса „Какво е успех в живота?“ (на един човек) ще го търсим, ако искаме да подобрим качеството на неговия живот.
Процесът на подобряване трябва да се разбира като изминаване на пътя от днешното състояние (на живота на този човек) до друго състояние, което той иска, той мечтае за него, това състояние е цел за него.

Истината е, че животът е сложно нещо. Определянето само на една цел, например – богатство с размер над 1 милион евро, трябва да признаем, че тази цел може да е много важна, но достигането само до тази цел може изобщо да не е достатъчно, за да може този човек да се чувства щастлив и успял в живота. Очевидно, има и други неща, които са важни за него и които също трябва да са реализирани, в някаква степен.  Затова, в статията за важните неща в живота има една класификация, с помощта на която можем да подредим различните неща в няколко категории, и за всяка категория – да изберем няколко неща, на които много държим. Точно те определят ценностната ни система.

В статията „Какво е любовта?“ има една фигура, с която се обясняват и визуализират връзките между петте категории на спомената класификация.

Какво е успех в живота и как се постига?


Аз вярвам, че един човек, за да се чувства успял в живота, той трябва да е постигнал успехи във всяка от петте категории.

И така, какви са вашите успехи до момента?

Ако сте чели статията „Кои са най-важните неща в живота“, вече знаете кои са 5-те категории на класификацията и ще имате начални идеи за различни нища, които са важни за вас, във всяка категория. Опишете ги във вашия дневник.

Ако сте чели статията „Какво е любовта?“ то вече ще знаете по-ясно какво е важно за вас, какви неща обичате да правите и кои хора са важи за вас, по една или друга причина. Опишете ги във вашия дневник.

Прочетете статията за определяне на днешното състояние на вашия живот. Отразете го във вашия дневник.

Отразете във вашия дневник и онези цели, които са важни за вас, които искате да бъдат реалност или да ги осъществите. 

В крайна сметка, информацията, която вече сте записали в дневника си, е достатъчна за да видите за всяка важна цел, дали  тя вече е осъществена (успешно), или е нужно да бъдат направени още неща (действия, стъпки), за да се приближите към нейното сбъдване.

Постигнати успехи

Обърнете внимание, че за успешни е хубаво да считаме такива цели които вече са осъществени. Например: Имате дом, имате работа, имате заплата над 1000 лв, имате две деца и други. Не пренебрегвайте фактите, че те са осъществени. Бъдете благодарни за това, че те вече са реалност. Нека тези факти бъдат основание за вашето самочувствие, за вашето чувство за постигнати успехи  в живота.

Пътечки към успеха

Разбира се, преглеждайки вашия дневник ще видите, че там има цели, които не са реализирани. Примери: да посетите Париж; да имате заплата от 1500 лв месечно; вашата книга да има продадени над 300 000 копия.

Възможно е да имате цели, които никога няма да се превърнат в реалност. Вие решавате, дали ще ги изоставите или ще се борите за тях, ще отделяте време, пари и други ресурси – заради тях.

Сигурно е, че ще имате и такива цели, които могат да бъдат достигнати след изпълнението на няколко стъпки, или на няколко десетки стъпки. Точно за тях е добре да си съставите план. Т.е. списък с тези неща, които имате намерение да направите, заради конкретната цел.

Препоръката ми е да разглеждате изпълнението на своите планове като пътечки към успеха. Т.е. всяка направена стъпка – да я считате за малък успех. Може да се е случило точно това, което искате. Може да се е случило нещо друго, няма значение. И в двата случая вие имате някакъв резултат. Имате постигнат успех. Ако се е случило това, което очаквате – супер, вие сте се приближили към желаната цел. Ако се е случило нещо друго – много добре. Вие сте видели, че по този начин не става и се си направили извод. Поучили сте се. Поуката е хубаво нещо. И тя е успех.

Бъдете благодарни за всяка направена стъпка. За всяко нещо, което имахте смелостта да направите днес.  Нека тези малки успехи бъдат основание за издигане на вашето самочувствие, за вашето чувство за постигнати успехи  в живота.

Действайте, всеки ден

Светът се променя непрекъснато, и ние (хората), също се променяме. Променя се нашето състояние, променят се нашите мечти за хубав живот. Ние живеем ДНЕС, сега, в настоящия момент. Всичко, което го правим, го правим в настоящия момент. Затова е важно да обръщаме внимание на нашето състояние – такова, каквото е днес. Проучете го. Разберете кои са неговите хубави страни (които считате за успехи) и отбележете няколко недостатъка. Действайте всеки ден за превръщане на недостатъците в успехи (като преминавате по съответните пътечки).

Заключение

Какво е „Успех в живота“? Как се измерва той? Успехът е чувство. Ние сме успели в живота тогава, когато се чувстваме така; когато осъзнаваме, че имаме постигнати успехи.

Чувството за постигнат успех го има тогава, когато има точно или приблизително и приемливо съответствие между нещо, което искаме, от което имаме нужда, което е наша цел,  и действителността.

Хората могат да имат 1 голяма цел или няколко важни цели в живота си. Тук се отстоява тезата, че животът е сложен и чувството за успех може да бъде достатъчно силно тогава, когато хората са удовлетворили различни, важни за тях цели, и действат активно за удовлетворяването на други цели.

Тази статия се намира в папка „Балансирано подобряване на живота“ на сайта in-pc.org/liraus-3 . Прилагателното “балансирано“ подчертава идеята, че ние трябва да предприемаме действия за подобряване на живота си, във всички аспекти, които са важни за нас.

Не е добре (ние не действаме балансирано), ако влагаме много усилия за няколко неща, но пропускаме да се погрижим за други, които също са важни, и тогава имаме чувството за неуспех, за провал, по отношение на тях.

Свързани публикации