Защо е важно да бъдем здрави?

Това съдържание не е свободно достъпно. 

    От курса ЛИРАУС-3, свободно достъпни са първите уроци на петте модула. 
    За повече информация и записване за достъп до ЛИРАУС-3, натиснете тук.
    Материалите за Балансирано подобряване на живота имат отделен сайт: in-pc.org/bpg