Кого обичате?

Увод

Има поредица от публикации на тема „балансирано подобряване на живота“ [1], [2]. Думата „балансирано“ означава, че ние трябва да обръщаме достатъчно внимание на всички нeща, които считаме за важни, както и да се грижим за тях. Предложена е класификация от 5 категории [3], [4] за най-важните неща в живота, тези – които обичаме.

Според споменатата класификация най-важни са личното здраве и личното щастие, които са разгледани в [5] и [6]. Следващото важно нещо е любовта към другите хора. Кого да обичате и как? 🔻

Мястото на любовта във визуалната класификация

Споменатите 5 категории са изобразени символично на горната фигура. Ние сме живи и можем да обичаме и да сме щастливи, докато нашето физическо тяло е здраво. Затова, грижите за здравето на тялото са най-важни (номер 1).

Всеки иска не само да е здрав, но и да е щастлив, да се чувства приятно, удовлетворен от живота. Затова е важно да не пренебрегваме себе си, а да обръщаме внимание на себе си, на своето емоционално състояние, на начинът, по който се чувстваме. Любовта към себе си е изобразена на фигурата със зелено сърце (номер 2).

Всички хора са родени от майка и докато пораснат те живеят заедно с нея и обикновено – с баща си. Хората живеят на семейства и си помагат. Има много дейности, които вършим заедно с други хора. Любовта към другите хора (номер 3) е изобразена с три червени сърца.

Лявата страна на фигурата (любовта към себе си и любовта към другите хора) символизира емоционален подход за вземане на решения. Т.е. възприемаме какво става, бързо преценяваме и бързо вземаме решения (обикновено – за части от секундата, но не по-дълго от 3 секунди), които изпълняваме незабавно.

Дясната страна на фигурата ще бъде разгледана в следващи статии.

Живот, социална среда и общуване

Какво е живота?  Раждаме се, имаме детство, учим се, ходим на работа, създаваме семейство, грижим се за семейството, почиваме, забавляваме се и умираме.

Има време, което прекарваме самостоятелно, но като цяло, ние сме социални същества. Може да имаме интимен партньор, деца, родители, приятели, съседи, колеги и други познати. С различните хора имаме различни връзки, т.е. заедно правим различни неща. Ние всекидневно общуваме с други хора. Разговаряме, обсъждаме, убеждаваме, работим, забавляваме се, и т.н.

Ние правим всичко това, защото така се грижим за себе си, както и за хората, които обичаме (различните хора – по различен начин).

Емоции и чувства

При общуването и при съвместните дейности с други хора, ние непрекъснато преценяваме подсъзнателно какво става с нас и около нас. Емоционално и интуитивно ние сравняваме своето впечатление за ситуацията със своя вътрешен идеал за желаната ситуация, като така се поражда емоционалното ни впечатление за нея. Емоционалните преживявания са свързани с динамиката на отделяне и разсейване на хормони в кръвта. Например, отделянето на адреналин води до повишаване на пулсациите на  сърцето.

Съветите – които получаваме, или книгите – които четем, или песните – които слушаме, или филмите – които гледаме, могат да фиксират в нас определени вярвания. Нашите вярвания и мисли за ситуацията („Не лъжи“, „Не кради“, „Не убивай“, „Слушай майка си“, „Не изневерявай“ и много други) допълнително променят емоционалното впечатление и в този случай говорим за – чувства.

Чувствата могат да бъдат положителни или отрицателни, според това – доколко добре или зле се чувстваме заради съответното чувство. Ние не можем да избегнем отрицателните чувства, но можем да ги опознаем и да предприемаме подходящи действия, за да ги потискаме да премахваме причините, които ги пораждат. Ние подсъзнателно се стараем да търсим и преживяваме положителни чувства. Тук само ще изброя имената част от чувствата, в последователността, в която са разгледани в книгата на Розалин Гликман “ОПТИМАЛНО МИСЛЕНЕ. Как да бъдеш своето най-добро аз“ [7]:

Отрицателни чувства: безпомощност, неудобство, безпокойство, болка, гняв, разочарование, вина, депресия, скръб (мъка), завист и самота.

Положителни чувства: прошка, благодарност, самоувереност, любов (обич), радост и щастие.

За посочените отрицателни чувства в книгата са дадени серии от въпроси, чиито отговори (и свързаните с тях решения и действия) водят към преодоляване на съответното чувство. Очевидно е, това не са изчерпателни списъци с всички чувства. Например – срам и страх също са отрицателни чувства, а оптимизъм, кураж, вяра и надежда са положителни.

Не е добре някои чувства да избухват неудържимо и заради тях да правим глупости, но още по-лошо е да потискаме тотално чувствата си, все едно не съществуват. Трябва да признаем, че съществуват, поне пред себе си, а в много случаи и пред други хора (които имат общо), и да действаме според това, което ни казват. Накратко –

Слушайте сърцето си!

💓

 

Кого и как да обичате?

Семейния партньор

Създаването на семейство е един от най-важните моменти в човешкия живот. Защото семейството е средата в която ние отглеждаме децата си и им помагаме да пораснат, да станат пълноценни граждани, със свое семейство.

Едни хора обичат да говорят, други обичат да философстват и да пишат, но – по въпроса за създаване на семейство, еволюцията на човешкия вид (или ако вярвате – „бог“) отдавна е намерила (намерил) пътя към създаване на семейство, пътя към намиране на семеен партньор. Той е свързан с узряването на половата система, с отделянето на различни хормони и с преживяването на „привлекателни“ случки.

Младежите проявяват интерес към лица от другия пол. Разговарят, наблюдават се, учат заедно, ходят на културни събития, флиртуват. Понякога се отделят „хормони на щастието“ и тогава имаме чувството, че определен човек е по-привлекателен от другите. Искаме да общуваме повече с него, интересуваме се повече от него. Ако имаме смелост да го поканим и късмет – той да проявява интерес към нас, тогава прекарваме време заедно с него. Породила се е любов. Взаимно привличане между двама души.

Възможно е, един или няколко пъти в живота, визията и поведението на даден човек да ни допадне повече и тогава се отделя доста голямо количество от хормоните на щастието. Чувството е невероятно. Изпитваме силно щастие и желание да бъдем с човека, предизвикал това. Това е – любов от пръв поглед. Изпитва го само един човек. Другият, може след малко да забележи ИЗЛЪЧВАНЕТО, може да откликне. А може и да не забележи. Може да не е заинтересован, да се чувства обвързан с друг, да не отговори изобщо. Има шанс такова преживяване да се превърне в двустранна любов, но има доста по-голяма вероятност то да остане едностранно преживяване и да се превърне в любовна болка, в разбито сърце.

Любовната връзка е нормално да се поддържа с редовен секс и да прерасне в семейство.  За дълготраен семеен живот, показвайте редовно своята любов към партньора си:

интересувайте се от него, разговаряйте с него, уважавайте неговото мнение, помагайте си, забавлявайте се заедно и т.н.

Предлагането на брак и провеждането на сватба са най-емоционалните и запомнящи се събития в живота.

Ярко-червеното сърце (виж фигурата) символизира любовта към семейния партньор.

Децата и роднините

Любовта СЪС партньора съвсем естествено води до съвместни грижи за дома, съвместни преживявания, секс, деца и щастие. Бебетата и децата имат нужда от грижите и подкрепата на своите родители, т.е. от тяхната любов.

Родителите на настоящите родители, които вече са станали баби и дядовци, е възможно за известно време да имат нужда от грижи и помощ, която обикновено идва от техните деца.

Други роднини е възможно да изпаднат в беда и да имат нужда от помощ. Най-често тя идва от роднини. Както е известно „Кръвта вода не става“.

Любовта към децата, родителите и роднините е изобразена със средното червено сърце (виж горната фигура).   

Показвайте редовно своята любов към хората, които обичате:

Интересувайте се от тях, разговаряйте, уважавайте тяхното мнение, помагайте си, забавлявайте се заедно и т.н.

Приятели, колеги и други хора

Всеки месец, членовете на семейството имат нужда от храна, вода, ток, дрехи и други ресурси. Тези ресурси се произвеждат от други хора и се купуват и доставят за покриване на нуждите на домакинството. Затова, няколко човека от семейството ходят на работа, където помагат за производството на нещо или да предоставянето на някаква услуга. За вложения труд те получават заплата. С получените пари се купуват нужните ресурси.

На всеки работник или служител му се налага да работи с други хора – колеги, ръководители, клиенти, партньори. При пазаруване, ние общуваме с други хора. Може да участваме в туристически, културни, спортни и други мероприятия, като при това се налага да общуваме и да се разберем с други хора.

Всички усилия, които полагаме за да се разбираме добре с други хора (извън семейството и роднините) и за да се получат взаимно изгодни резултати, тук наричаме любов към приятели, колеги и други хора. Тази форма на любов и изобразена на фигурата с голямо, розово сърце.

Заключение

Лявата страна на фигурата изобразява любовта, която човек може да проявява към себе си (зеленото сърце, №1) и любовта, която той може да проявява в отношенията си с други хора (червените сърца, № 2). Червените сърца са три, защото разграничаваме три специфични форми на любов:

  • към интимния партньор,
  • към децата, родителите и роднините,
  • към приятелите, колегите и всички други хора.

Трите червени сърца на фигурата имат контури с телесен цвят за да ни напомнят, че ние проявяваме своята любов към другите хора като се интересуваме от тях, като искаме да ги разберем и да правим взаимно изгодни неща, но всичко, което правим, ние го правим с телата си: с нашите ръце, с пръстите, с изображението на лицето, написаните думи, казаните думи, гласа си, с показаните усмивки, с езика на тялото.  

Обичайте силно, за да ви обичат много

Препратки

  1. Кръстев, Р. Блог Светът се променя непрекъснато, ние – също. 2021
  2. Кръстев, Р. Балансирано подобряване на живота. 2021. Папка в сайт in-pc.org/liraus-3
  3. Кръстев, Р. Кои са най-важните неща в живота? Светът се променя непрекъснато, ние – също. 2021/01
  4. Кръстев, Р. Какво е любовта? Светът се променя непрекъснато, ние – също. 2021/02
  5. Кръстев, Р. Защо е важно да бъдем здрави? in-pc.org/liraus-3/2021/03/04/
  6. Кръстев, Р. Какво е да обичаш себе си? in-pc.org/liraus-3/2021/03/13/
  7. Glickman Rosalene. OPTIMAL THINKING: How to be your best self. John Willey and Sons. 2002. (Вижте сайта на автора optimalthinking.com)