Променени условия за достъп

😀 Споделете това с ваши приятели:

Светът се променя непрекъснато, ние – също се променяме. Това, което сме направили, става все повече, и все по-качествено. Дори и – по-достъпно.

Досега, само първия урок от 1-вия модул на третото издание на курса за личностно развитие и успехи (ЛиРаУс-3), и ) беше свободно достъпен.

От днес (22.3.2021 г.), ще бъдат свободно достъпни първите уроци на петте модула на курса (общо 5 урока). Закупуването на достъп до цялото съдържание става по електронен път, през магазина.

Засега, има свободен достъп до всички статии от папката “Балансирано подобряване на живота”, но това няма да е за дълго.

😀 Споделете това с ваши приятели: