Учи, мисли и се развивай

Използвайте своя интелект

Има поредица от публикации на тема „балансирано подобряване на живота“ [1, 2]. Думата „балансирано“ означава, че ние трябва да обръщаме достатъчно внимание на всички неща, които считаме за важни, и да се грижим за тях.

Аз вярвам, че за всички хора са важни здравето, щастието и любовта към другите хора. Тези въпроси бяха разгледани в скорошни статии [3, 4, 5].

Всеки човек отговаря за себе си, за своите постъпки, за това, което се случва с него.

Има много неща, които правим и които са породени от бързи, емоционални решения. Когато знаем какво да правим във всеки момент, тогава живота тече лесно, като „по мед и масло“. Тогава сме усмихнати и щастливи.

В реалния свят обаче, често възникват ситуации при които не знаем какво да правим.  Тогава се налага … да мислим, да потърсим и намерим ново решение. Подобренията се случват тогава, когато имаме смелостта да изпробваме и усвоим нови решения. Има една дума, която обединява всички мисловни способности, и това е думата – интелект.   

Мястото на интелекта във визуалната класификация

Горната фигура представлява визуална класификация на най-важните неща за всеки човек. Тя е обяснена в [6].

Лявата страна на фигурата (любовта към себе си и любовта към другите хора) символизира емоционален подход за вземане на решения. Т.е. възприемаме какво става, бързо преценяваме и бързо вземаме решения (обикновено – за части от секундата, но не по-дълго от 3 секунди), които изпълняваме незабавно.

Дясната страна на фигурата символизира способността на човек да мисли и да взема обмислени решения, да използва своя интелект.

Долната страна на фигурата символизира насоченост на вниманието на човека навън, към тези неща, които се случват около него, и които го засягат (неговите вещи, роднини, работа, пари и т.н.).

Горната страна на фигурата символизира насоченост на вниманието на човека навътре, към самия него, към тези неща, които се случват вътре в него, вкл. и в неговия ум.

Така, интелектуалните способности на човека – да мисли, да се учи, да усвоява нови знания, да анализира, да разсъждава, да си прави изводи и да съставя планове, тяхното място е в горния десен ъгъл на фигурата.

Интелект и интелигентност

Според речника [7], човек е интелигентен когато има високи интелектуални способности, когато е образован.

Интелектуалните способности, според мен, са:

 • Научаване и запомняне на нови неща
 • Задаване на въпроси
 • Намиране на отговори
 • Разсъждаване (разсъждение – последователно свързани мисли, които водят до умозаключение).
 • Анализ
 • Намиране на обмислени изводи
 • Съставяне на обосновани намерения за действие (планове).

Научаване на нови неща

Защо децата ходят на училище, защо се образоват? Защото те и техните родители искат да знаят достатъчно за света, в който живеят. Когато го познават добре, тогава те ще могат по-уверено и по-добре да живеят в  него. Ще имат повече способности за да придобиват всичко, което им е нужно, за да живеят така, както им харесва.

Малките деца се учат, като слушат и гледат какво правят техните родители и техните приятели – другите деца. Освен това, те слушат радио, гледат телевизия, играят с други деца, играят на електронни игри (на  телефон, таблет или компютър). Изобщо, децата „попиват“ и копират поведението, което виждат. Така в тях се формират разбирания за това – какво и как се случва в света около тях.  Този подход (учене чрез слушане и гледане) може да се използва и през целия живот.

Нови неща се научават и чрез четене на книги и списания.

Въпроси, отговори и разсъждения

Има период, когато децата задават много въпроси. Те знаят доста неща за света, могат да говорят, но има много думи, които все още не знаят. Има много процеси, неща и особености, които те не разбират. Те задават въпроси с надеждата, че получените отговори ще им дадат по-добро разбиране за света. Едно от основните задължения на родителите е да възпитават децата си. Това става както чрез поведението, което показват, така и чрез отговорите, които дават на децата си.

Продължавайте да питате през целия си живот! Знаете ли името на най-големия татко в днешно време?

Google

Защото, всеки ден, Гугъл получава милиарди запитвания и дава милиарди отговори, във вид на препратки към интернет страници (сайтове), които съдържат ключовите думи от запитването.

Човек може да пита Гугъл, може да пита друг човек или … може да пита себе си.

Способността на човек да пита себе си и да намира отговори се нарича мислене, разсъждение.

Анализиране

Това е разсъждение, в резултат от което стават ясни съставните части и характеристики на нещо. Например – химикалката има корпус и пълнител; пълнителят се състои от тръбичка, мастило и метален връх с топче. Анализът може да се отнася и до намиране на характерни черти на нещо или на някого. Например – този лаптоп е с диагонал на екрана от 15.6 инча и има 4 гигабайта RAM памет; този човек е чел много книги за мисленето.

Намиране на обмислени изводи

Има правила за представяне на характерна информация, както и правила които свързват тази информация. Тези характерни области наричаме – науки. Например – математика, физика, гносеология (наука за познанието).

Когато използваме тези правила, ние можем да намираме неизвестна информация.

Пример: Ако човек пише по 5 страници на ден, за колко работни дни той ще може да напише … от 100 страници. Отговор: 100/5 = 20 работни дни.

Ние разсъждаваме (в най-общия смисъл на думата, като използваме известните за съответната наука похвати) за да си представим нещо ново, да определим какви трябва да са стойностите на няколко характеристики, за да се получат стойностите на други – желани характеристики.

Например – колко пари са ми нужни, за да купя 1 хляб, 1 кг сирене и 2 шоколада? От този пример се вижда, че при разсъждението винаги има много отговори (защото има различни марки хляб, сирене и шоколад, с различни размери и цени).  

Изводите могат да служат за да се хвалим, че сме ги направили, но основното им предназначение е да служат като опора за следващи разсъждения.

Съставяне на обосновани намерения

Ние непрекъснато сме под влиянието на околния свят, както и под влиянието на нашите собствени мисли. Когато ние нямаме ясен отговор и за няколко секунди не можем да изберем своята реакция, тогава се пораждат съмнения и страхове.  Осъзнаваме, че имаме проблем. Интелектуалните способности се активират, за да търсим обмислено решение на проблема. Намирането на обмислени решения за различни проблеми може да отнема секунди, минути, часове или много повече време. Обикновено стигаме до няколко възможни решения.

Важно е да осъзнаваме с какво време разполагаме за намирането на обмислено решение и след това – трябва да спрем да мислим (по този проблем)! Трябва да изберем едно от наличните решения, което ни изглежда най-добро, като намерение за изпълнение.

Трябва да разпределяме набелязаните намерения в планове от задачи за изпълнение.

Планът от задачи за непосредствено изпълнение може да е едно листче, с няколко задачи.

Добре е да имаме планирани задачи с избрани дати от близкото бъдеще, когато сме решили, че ще започнем да работим по тях или – когато трябва да са завършени.

Цитати

Има много информация по темата за интелекта и мисленето. Тук ще цитирам мисли от няколко автора.

 • Ролята на ръководители обикновено достигат онези хора, които, събуждайки се сутрин, могат да кажат какво мислят и какво искат. [8]
 • Аз твърдо вярвам, че познаването на реалната мярка на нещата е ней-великата тайна за постигане на спокойствието. [8]
 • Нашият начин на живот е това, което мислим за него. [8]
 • Едно решение обикновено е избор между множество алтернативи. [9]
 • Човек винаги може да се усъвършенства. [9]
 • Моята на-добра минута е тази, която съм инвестирал в хората. [10]
 • Най-важния мотив за хората е резултатът от дейността им. [10]
 • Целта на мозъка е да позволи опитът да се самоорганизира в модели и след това да използва вече съществуващите модели. [11]
 • Слабата логика води до лошо мислене. [11]
 • След малко те откриват, че могат да извършват изумително „количество“ мислене за три минути – стига да знаят, че това е времето с което разполагат. [11]
 • В края на мисленето трябва да имате по-добра карта на обекта на мисленето. [11]
 • Оптималното мислене е за всеки, който иска да бъде най-добър и да се радва на най-добър живот. [12]
 • Ние сме оформени от нашите мисли. Ние ставаме това, което мислим – Буда [12 и др.]
 • Оптималното мислене е умствената основа за върхови постижения. [12]
 • Поведението ни е резултат от състоянието, в което се намираме. [13]
 • Ако искате да постигнете успех, е необходимо единствено, да намерите начин да моделирате (копирате, Р.К.) тези, които вече са го постигнали. [13]  

Резюме

Интелектуалните способности и дейности са свързани с мислене, научаване на нови неща, търсене на обяснения, стигане до умозаключения и съставяне на намерения за действие. Тези дейности отнемат време, но водят до по-добро разбиране на света, в който живеем, както и до новости в разбиранията и поведението. Тези новости може да са успешни или неуспешни, може да са подобрение или провал, но, като цяло – те са пътя към  по-добро бъдеще, те са начинът за израстване.

Използвайте своите интелектуални способности, но – не прекалявайте. Винаги има причини, които активират интелекта. Освен това, интелектуалните резултати трябва да са основание за следващи – обмислени действия. Тези действия водят до желаните резултати. Те са израстването, което преживяваме. 

Препратки

 1. Кръстев Р. Светът се променя Непрекъснато, ние-също. Блог, 2021. wechange-bg.blogspot.com
 2. Кръстев Р. Балансирано подобряване на живота. Папка в сайт in-pc.org/liraus-3/
 3. Кръстев Р. Защо е важно да бъдем здрави? in-pc.org/liraus-3/2021/03/04/zashto-e-vazhno-da-badem-zdravi/
 4. Кръстев Р. Какво е да обичаш себе си? in-pc.org/liraus-3/2021/03/13/какво е да обичаш себе си/
 5. Кръстев Р. Кого обичате? in-pc.org/liraus-3/2021/03/19/kogo-obichate/
 6. Кръстев Р. Какво е любовта? wechange-bg.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
 7. „Интелигентен“ в OnlineRechnik.com. talkoven.onlinerechnik.com/duma/интелигентен
 8. Карнеги Дейл. Как да преодолеем чувството за безпокойство. И.К. „Шанс“, 1990
 9. Паркинсън С.Н., М.К. Рустомджи. Малка библия за мениджъра. И.К. “Моби“, 1991
 10. Бланчард К., Сп. Джонсън. Едноминутният мениджър. Изд. „Медицина и физкултура“, 1989
 11. Де Боно, Едуард. Научете детето си как да мисли. И.К. КИБЕА, 1992
 12. Glickman Rosalene, Ph.D. How to be your best self. OPTIMAL THINKING. John Willey & Sons, 2002
 13. Робинс Антъни. НЕОГРАНИЧЕНА ВЛАСТ или изкуството да владеем себе си. И.К. КИБЕА, 2018

Задачи

Отворете своя дневник. Помислете малко и запишете отговори на следните въпроси:

(Нека текста на отговора да обяснява и самия въпрос. Например „Да, мога да мисля.“)

 1. Вие човек ли сте?
 2. Имате ли ум?
 3. Можете ли да мислите?
 4. Можете ли да разсъждавате?
 5. Какво ново научихте от тази статия? (няколко изречения, не повече)
 6. Какви въпроси ви вълнуват сега? (до 3 въпроса)
 7. Помислете малко по тези въпроси (до 3 минути на въпрос) и запишете своите разсъждения и отговори.
 8. Почивайте малко. Разходете си или пийте кафе.
 9. Запишете в своя дневник няколко намерения – КАКВО може да се направи, заради обсъжданите въпроси.
 10. ИЗБЕРЕТЕ няколко намерения, които искате да осъществите. Отбележете ги.
 11. КОГА ви изглежда удачно – да изпълните тези намерения. Отбележете времето.
 12. Прегледайте набелязаните намерения (последователно) и кажете „Добре, това намерение ми харесва. Искам го. Вече реших, ще направя какво трябва, заради него“. (Намеренията засягащи други хора трябва да се съгласуват с тях.)