Темата “Б.П.Ж.” има нов сайт

😀 Споделете това с ваши приятели:

Статиите на тема “Балансирано подобряване нап живота” вече не са свободно достъпни през този сайт.

Регистрираните лица с достъп до курса ЛИРАУС-3, все още ще имат достъп и до всички статии на тема “Б.П.Ж.”.

Статиите на тема Балансирано подобряване на живота са събрани в две книги, като по-малката може да се чете и разпространява безплатно. Вижте новия сайт, който е създавен специално за разпрестраението на тези книги: in-pc.org/bpg

😀 Споделете това с ваши приятели: