Балансирано подобряване на живота

Нови статии за подобряване на личното развитие и успехите, но темата е формулирана с други думи – “Балансирано подобряване на живота”.

Котката внимава.

Внимание! Как вниманието определя резултатите?

Разгледани са няколко характерни начина на пренасочване на вниманието (форми на внимание), които се характеризират с различна продуктивност. Дадени са препоръки за придържане към тези форми на насочване на вниманието, които водят до по-добри резултати и съответно – повече успехи в живота.