Модул 3

Методи и инструменти за развитие и успех.

3.1 Въпросите и резултатното мислене

Обърнете внимание, че всички уроци от този курс имат три компонента:  pdf презентация със слайдове Упражнения за ума с въпроси и отговори Видео-запис.  Видеозаписите ще… Прочетете повече »3.1 Въпросите и резултатното мислене

3.4 Грижи за здравето

Това съдържание не е свободно достъпно. Разгледайте първите уроци на петте модула.  Купете начин на достъп през магазина.

3.5 Водене на дневник

Това съдържание не е свободно достъпно. Разгледайте първите уроци на петте модула.  Купете начин на достъп през магазина.