Индивидуални консултации

Онлайн обучение за лично развитие и успех

Днес, 14.12.2018 г., приключи публикуването на 24-те урока на една поредица (курс) от учебни материали. Те са предназначени за подпомагане на личното развитие и успехите на хората. Разбира се, не на всички, а само на онези ентусиасти, които имат желанието и смелостта да отделят време и сили както за изучаването им, така и за тяхното прилагане.

Аз използвам термина лично развитие вместо доста нашумелия “личностно развитие”, защото мен не ме интересува развитието на разни личности “по принцип”. Интересува ме как лично аз  се развивам и освен това се интересувам как всеки един от моите последователи (студенти) се развива и успява, използвайки същите разбирания, методи и подходи, които аз вече използвам.

Както се вижда, тези уроци сега са публикувани на две части. Направих това, за да улесня достъпа до тези материали. Всичките 10 урока от 1 част на курса са достъпни безплатно (засега). Всеки, който се е регистрирал за потребител на този сайт, може да ги вижда и изучава. Всичките 24 урока са достъпни само за онези смелчаци, които са готови да инвестират малко време, труд и пари за своето лично развитие, както и за подобряване на своите успехи, т.е. на това, което се получава като резултат от техния труд. 

Лекции, упражнения и практика

Истината е, че ако един човек не се интересува от нещо, той няма да го научи и разбере добре! Освен това, ако той не се опитва да го прави, той НИКОГА няма да придобие умения и навици за боравене с него!!

В университетите има лекции, упражнения и понякога – практика. Упражненията може да са теоретични – решават се задачи, или експериментални – за да усетят студентите “на живо” близостта между теоретичните модели и реалните измервания. 

Всички уроци съдържат * кратка лекция на видео-запис, ** един pdf файл със слайдове и *** упражнения за ума, които представляват комбинация от обяснения, въпроси и отговори. Тези упражнения (тренировки, тестове) са направени с помощта на готов безплатен софтуер – Google формуляри

Аз знам, че повечето хора не обичат да отговарят на неудобни въпроси но, за съжаление, процесът на лично развитие включва в себе си задаване и отговаряне на доста въпроси, част от които са неудобни.

Умствените упражнения (тестове, тренировки) са направени с цел: Студентите да се потопят мислено в “материята” на съответния урок, да използват въображението си и да тренират ума си да задава релевантни въпроси и да намира техни отговори. Ето защо, тези упражнения са много по-ценни от видеозаписите с обяснения! 

 Резултатът от тренировкте са навици. Тези навици помагат на студента да се справя по-добре при следващи – действителни за него стъпки. Стъпки към неговите мечти или стъпки за решаване на неговите проблеми.

И така, тези уроци вече са готови за разпространение. Те са “дигитални продукти”, т.е. съществуват в електронен вид и лесно могат да бъдат усъвършенствани и допълвани.

Въпроси и предложения

Ако имате въпроси или предложения за поправки и допълнения към уроците, опишете мнението си като коментар по-долу!

Индивидуални консултации

Има възможност за провеждане на индивидуални консултации с мен (Румен Кръстев) по различни въпроси, от областите лично развитие и професионално развитие. (Поне за мен “професионалното развитие” също е “лично”, защото аз държа това, което правя, да бъде стойностно, да бъде полезно на някого)

Ако идеята за консултации с мен пробягва през ума ви, вижте зад долния бутон моето….